Bondens Marked 17.mars på Valkyrieplass

På veg til Tarven

På veg til Tarven

Hei alle saman!
Det er framleis kvitt i fjellsidene, men sola skin og fuglane syng. For ei herleg tid!
Då er marknadsesongen i gang for oss i Haugen og denne helga er det marknad på Valkyrieplass i Oslo.
Påska i er tidleg i år, og dette er mogelegheiten du har til å få med deg flotte middagar av lam frå sogn, vilt og svin. I tillegg har me med oss spekemat og pålegg til fridagane, om dei no skal nytast i by eller bygd, på fjellet eller i låglandet.

Mange har venta på den langtidsmodna spekeskinka og no er den klar! Me tek med oss ein del bitar denne helga, og vonar å ha litt med til kvar einaste marknad dei komande månadane.

Vonar me sjåast på Valkyrieplass!

Med von om smakelege opplevingar..
Kristine og Odd
Haugen Gardsmat as

 

Cart (0)