Jeger

IMG_3487.JPG

Levering: Me har avtale med Transferd og du kan levere slaktet til treminalane deira i Sogn og Fjordane: Stryn, Førde og Kaupanger. Det er også tilgjengeleg container på Håbakken. GJE BESKJED OM TRANSPORTVAL.

Oppgjer: Dette kan gjerast på to måtar, anten at de sender rekning (med organisasjonsnr og mva) eller at me betalar deg ut til din konto etter avrekning. (Same måte som når ein leverer dyr til slakteriet).

Haugen Gardsmat as er godtkjent viltmottak og me kjøper kvart år hjort og rein frå private jegarar som er feltkontrollørar.

Dersom du ikkje er feltkontrollør, må hovud, hjerte, lunge og lever følgje med slaktet, til dømes i ein tett plastsekk som merkast godt med ID-nummer til dyret. Dette treng Mattilsynet å kontrollere før dei stemplar kjøtet.

Me tek kun imot heile slakt.
Vombskotne dyr, eller der det er vorte hol i magesekk/tarmsystem under slakting vert ikkje godkjend.

Prøvetaking: Dersom dyret er skoten i kommune der ein skal ta hjerneprøve, gjer du dette og klistrar ein av ID-lappane til anten feltkontrollør-lappen eller skjema du finn under. Nedskjæring tek til når CWD-prøven er fastslegen negativ frå Veterinærinstituttet og at Mattilsynet har godkjent og stempla slaktet hjå oss.

Me veg slaktet inn.
Under nedskjæring kjem skotsår, blodslege kjøt og fettlag på krysset (feite bukkar) til fråtrekk på oppgjeret.

Me betalar konkurransedyktige prisar!
Send førespurnad gjennom kontaktskjema eller ring oss på 91539026 for meir info.
Skal du levere, er det viktig at du merkar slakta godt, at feltkontrollørlapp er med for kvart dyr, og at du lastar ned skjema under og fyller dette ut:

Cart (0)