Lam

Sau og lam i Kleådalen

Sau og lam i Kleådalen

Haugen Gardsmat as skjer kvart år ned store mengder lam. Lamma i regionen beiter frå fjord til fjell på næringsrike og svært varierte beite.  

Slaktinga tek til mot slutten av august og me kan levere heile og halve slakt frå denne tid og utover hausten. På marknader kan du handle dei stykningsdelane du ynskjer.

 

Du kan bestille

  • Heilt og halvt lam
  • Eit halvt lam: (ca 10-12 kg med bein) 1 lårsteik, fårikålkjøt av bog og nakke, 1 flatbiff, 1 ytrefilet med fettkappe på, 1 indrefilet, 1 ribbe utan rygg, 1 skank og kjøttdeig. (To av kvart for heilt lam)
  • Steikene er surra, biffar og filetar reinskorne og alt er vacumpakka, også kjøttdeigen i ca. 500g. Du kan få med kraftbein om du ynskjer.


Pris ferdig pakka 169,00 kr pr.kg
 

Du betaler for vekta av det heile/halve lammet før nedskjæring tek til. Beinprosenten vil venteleg ligga rundt 30%, noko som vil svara til om lag 3-3,6 kg pr halve skrott. Du vil dermed motta mellom 6,4-7 kg reint kjøt.  (Vekter gjeven her er prosenttal rekna frå heilvekt på 20-24 kg. Variasjonar kan difor forekoma ved vektvariasjon på skrotten) Kjøttdeigen fryser du inn med ein gong, resten av stykningsdelane går det også fint an å fryse, be om anbefaling på evt. modningstid før frysing.

Utlevering vil skje på marknad eller etter avtale.

Cart (0)