Vinter

Det er kaldt og klart, snø og kvite fjell trekkjer oss til fjells i helgane og me samlast med vener og familie over varme måltid. I kvardagen ser me oss om etter gode middagsløysingar og er oppteken av å få arbeidstid og fritid til å gå i hop på ein god måte for alle.

Produkt med fokus:

 • Lammebollar
 • Viltkjøttkakar
 • Ljøsdalskorv
 • Svinagodkorv

Lam

 • Saltkjøt, salta lammebog i skiver
 • Røykjekjøt, salta og røykt lammebog i skiver
 • Lammeklubbe (utbeina lammebog som steik, urtekrydra, ferdig til steikeovnen)

Reinsdyrkjøt og hjortekjøt

 • Pinnakjøt av rein
 • Lårsteik og bogsteik av hjort
 • Rundbiff
 • Entrecote
 • Flatbiff
 • Mørbrad
 • Ytre og indrefileter

Svin

 • Bogsteik
 • Lårsteik
 • Svinenakke
 • Flatbiff
 • Rundbiff
 • Indre- og ytrefileter
 • Turrsalta bacon
IMG_4386.JPG

Påske

IMG_4413.JPG

–lam og kje i fokus. No er tida inne for verkeleg å høgtida vinteren før den er forbi. Mellomlam slakta tidlegare på vinteren kjem på bordet i påska og me gler oss over ferie og rom for dei meir spektakulære måltid.

Produkt med fokus:

Lam beinfri lammesteik, provencalsk lammesteik, lammeklubber (utbeina ferdigkrydra bog, der skanke beinet sit på), lammebog og lammefileter.

Kje er ei av dei beste råvarer me (norske bønder) er i stand til å produsera her til lands. Diverre har dette gått frå å vera kvardagskost på line med sild og poteter, til å verta ei svært så eksklusiv vare. Talet geiter har over tid vorte redusert dramatisk i Noreg, med den følgja at det no vert fødde svært få kje kvart år. Heldigvis held me til i eit av dei siste kjerneområda for geit, og har dermed god tilgang til kje av høg kvalitet.

Når me talar om kje, meiner me kje som kun vert fora på mjølk. Dette gjev kjøt med heilt særegen tekstur, og med vare fine smakar. Dette er beint fram ei fantastisk råvare som me unnar alle å få nyta. Slakteskrottane av kje er berre 3-5 kg. Dette gjer det krevjande å handtera i alle fasar. Me har difor så langt valgt å presentera kjea våre gjennom to produkt. Desse fungerer utmerka kvar for seg, men og (ikkje minst) saman. Desse to produkta er kje-ribber og kje-steik.

Kjesteikene har utgangspunkt i lår og bog. Heile kjeet vert beina ut med unnatak av ribbene. Kjøt frå sadel og kam vert lagt inn som fyll i dei utbeina lår og bogsteikene. På denne måten får me steiker på 400-700 gram.

Sommar

Med gauken som rettesnor opnar me på skinker og fenalår til maidagane og freistar med lette menyar til grillen utover sommaren.

Produkt med fokus:

 • Langtidsmodna spekeskinker
 • Fenalår
 • Speka ytrefilet og nakke av svin (Nytt i år)
 • Marinerte svinenakkar
 • Kje oppdelt til grill (dersom den forsteikast i omn vert resultatet jamnare)
 • Lammepølse
 • Grillkorv
bilde.png

Haust

Om hausten kjem sau og lam ned frå fjellet og me er stolte av å kunna levera lam frå vår region. Som ivrige jegarar er me mykje i fjellet for å sjå etter rein og hjort. Haugen Gardsmat skjer ned rein og hjort frå godkjende slakt lokalt. Dette gjev flotte produkt både til kvardag og fest.

Produkt med fokus:

Lammekjøt frå lam rett frå fjellbeite

 • Lammeklubbe (utbeina lammebog som steik, urtekrydra, ferdig til steikeovnen)
 • Lammesteik
 • Fårikålkjøt (skiva nakke og bog)
 • Ytre og indrefileter
 • Lammeskank

Reinsdyrkjøt og hjortekjøt

 • Lårsteik
 • Bogsteik
 • Sider, steikast heil i ovn, kan også nyttast som pinnekjøt for den meir eksperimentelle
 • Entrecote
 • Mørbrad
 • Flatbiff
 • Ytre og indrefilet
 • Skank