haugen-header

Påske

–lam og kje i fokus

No er tida inne for verkeleg å høgtida vinteren før den er forbi.

Mellomlam slakta tidlegare på vinteren kjem på bordet i påska og me gler oss over ferie og rom for dei meir spektakulære måltid.

Produkt med fokus:

Lam beinfri lammesteik, provencalsk lammesteik, lammeklubber (utbeina ferdigkrydra bog, der skanke beinet sit på), lammebog og lammefileter.

Kje er ei av dei beste råvarer me (norske bønder) er i stand til å produsera her til lands. Diverre har dette gått frå å vera kvardagskost på line med sild og poteter, til å verta ei svært så eksklusiv vare. Talet geiter har over tid vorte redusert dramatisk i Noreg, med den følgja at det no vert fødde svært få kje kvart år. Heldigvis held me til i eit av dei siste kjerneområda for geit, og har dermed god tilgang til kje av høg kvalitet.

Når me talar om kje, meiner me kje som kun vert fora på mjølk. Dette gjev kjøt med heilt særegen tekstur, og med vare fine smakar. Dette er beint fram ei fantastisk råvare som me unnar alle å få nyta.

Slakteskrottane av kje er berre 3-5 kg. Dette gjer det krevjande å handtera i alle fasar. Me har difor så langt valgt å presentera kjea våre gjennom to produkt. Desse fungerer utmerka kvar for seg, men og (ikkje minst) saman. Desse to produkta er kje-ribber og kje-steik.

Kjesteikene har utgangspunkt i lår og bog. Heile kjeet vert beina ut med unnatak av ribbene. Kjøt frå sadel og kam vert lagt inn som fyll i dei utbeina lår og bogsteikene. På denne måten får me steiker på 400-700 gram.

Med von om smakelege opplevingar…

Wordpress nettside laget av Oransje webdesign